Aromes de Te, S. L. U. es compromet a complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, i altres normes que la complementin i desenvolupin.

Les dades personals subministrades per l'Usuari en els formularis que es completen seran objecte de tractament automatitzat i incorporades a fitxers la titularitat dels quals és Aromes de Te, S. L. U., registrat a l'Agència de Protecció de Dades, sobre la qual prendre les mesures de seguretat exigides en la norma vigent per tal de garantir la seva confidencialitat.

Les dades personals seran utilitzades exclusivament per a la finalitat expressada en el formulari de recollida de dades i de comunicacions negoci propi, mai, mai, empreses de tercers no relacionats amb Aromes de Te, S. L. U..

Aromes de Te, S. L. U., no comunicar o cedir les dades personals a tercers per al seu ús i només traspasaran dades per a donar servei al client com a l'entrega de les comandes fetes per les agències de transport i a les plataformes comercials per a aquesta finalitat sense que aquesta utilització per a un altre ús que no sigui contractat per Aromes de Te, S. L. U., tractar-los amb confidencialitat adequades. Aromes de Te, Flavourings de Te utilitzarà el correu electrònic del client al butlletí de notícies (newsletter), en cas de que vostè no desitgi rebre e-mails amb les comunicacions comercials en qualsevol moment, el client pot substituir-la en els correus electrònics que rebeu demanant o comunicar-se amb Aromes de te fent els seus drets ARCO.

Els clients i usuaris de www.aromasdete.com podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals per escrit a: Aromes de Te, S. L. U. - C/ San Quintín 6 Sonseca 45100 Toledo o enviant un e-mail a l'adreça info@aromasdete.com on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el que es va donar d'alta.

Per l'ús del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Fem servir cookies per a analitzar l'ús que els usuaris fan del lloc web. Si vostè vol, vostè pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu ordinador. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.